Đảm bảo quyền riêng tư

Qh99 đảm bảo tuyệt đối quyền riêng tư của bạn
Qh99 đảm bảo tuyệt đối quyền riêng tư của bạn

Qh99 Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và bảo mật dữ liệu luôn là ưu tiên số một của chúng tôi.

  • Qh99 sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi bạn có được thông tin theo yêu cầu của lệnh tòa. Chúng tôi có quyền cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quan trọng và các tổ chức tài chính và bảo hiểm dữ liệu cá nhân cần thiết thông qua trang web để hoàn thành yêu cầu thanh toán.
  • Tất cả dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp đều được gửi qua cổng an toàn (tiêu chuẩn mã hóa SSL 128-bit) và được lưu trữ trong môi trường bí mật chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Tất cả dữ liệu đến và đi đều được giới hạn chặt chẽ và giám sát chặt chẽ.
  • Qh99 và các đối tác sẽ gửi email thông báo cho khách hàng về các chương trình khuyến mãi mà họ có thể quan tâm.
  • Qh99 là mục đích của chính sách bảo mật của chúng tôi và sẽ không chia sẻ mọi thông tin của quý khách hàng.
  • Nội dung không thể được phân phối, sửa đổi, sao chép, sao chép hoặc sử dụng

Qh99 cảm ơn quý khách hàng!